تقابل کارپینو و اسنپ، تپسی به دنبال شکایت!

با فرا رسیدن فصل پدیده‌ی وارونگی و تشدید آلودگی‌های هوا، طرح ترافیک مانند هر سال گسترش پیدا کرده است.

اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل به طور موقت اجرا شده و معلوم نیست تا کِی ادامه پیدا کند. این وضعیت چالشی بزرگ برای سرویس‌های آنلاین حمل و نقل شهری در این یکی دو سال بوده است.

هفته پیش این تقابل به حداکثر خود رسیده بود و من قصد داشتم در همان روزها به بررسی این رقابت بزرگ و استفاده تاکتیکی این برند ها از فرصت و تهدید این فرآیند بپردازم ولیکن به نظرم رسید تا موج دوم آلودگی صبر کنم و با گرفتن بازخورد های بیشتر این موضوع را ببرسی نمایم.

ادامه مطلب